Döşeme Nedir?

Döşeme Nedir?

Yapılarda kirişlerin, kolonların ya da doğrudan duvarların arasını örten, yapıyı katlara ayıran ve en önemlisi yapıya etkiyen ölü ve hareketli yükleri kiriş, kolon, perde gibi taşıyıcı elemanlara aktaran yapı elemanına döşeme denir. Döşemelerin iki önemli görevi vardır. Bunlardan biri belirli bir alanı kapatmak, diğeri ise yükleri mesnetlere iletmektir. Döşemelerin üzerinde yer alan yükler çok fazla değişkenlik gösterdiği için döşeme hesabı yapılırken yüklerin döşeme üzerinde düzgün olarak etki ettiği kabul edilir.
Döşeme, yapım aşamasında açık zemin veya yüzeysel zemin kaplamasıdır. Asfalt beton malzemeleri arasında asfalt; beton, kaldırım taşı, arnavut kaldırımı ve çökelti taşı, yapay taş, tuğla, karolar, bazen odun veya tahtada bulunur. Peyzaj mimarlığında kaldırımlar, zorluğun bir parçasıdır. Yaya kaldırımı; yol yüzeyi, bahçe avlusunda ve avlularda kullanılır.
İngilizce “pavement”, Latince pavimentum’dan, yani Eski Fransızca kökenli kelime “dövülmüş veya yıkılmış bir kat” anlamına geliyor. Mozaikler gibi kalıplara serilmiş kaldırımlar, Romalılar tarafından yaygın olarak kullanılmıştır.

Comments are closed.